0ZOBRAZENÍ

Zajímá vás historie jedné z nejpopulárnějších cukrovinek u nás i ve světě? Kde se vzala, jak se vyráběla, jaká úskalí musela překonat než dosáhla podoby, ve které ji dnes známe, a jak vypadal její vývoj u nás i v ostatních částech světa? V dnešním díle se zaměříme na vývoj žvýkaček doma a příště se podíváme zase o kousek dál…

Recept na žvýkací gumu v rukou špióna…

roku 1869 zakládá člen maďarské šlechty – Szalatnay továrnu na výrobu cikorky ve Velimi, která se rychle rozvíjí;

roku 1892 kupuje továrnu císařský rada, průmyslník a majitel továrny na cikorii v jedné osobě – Adolph Glaser z Prahy;

po koupi rozšiřuje nejen továrnu ale i sortiment - o cukrovinky;

roku 1906 dostává továrník Glaser nápad a vysílá do Ameriky svého důvěrníka, aby zde tajně vyzvěděl způsob výroby žvýkací gumy. Ten špionážní úkol přijímá a vydává se do Ameriky, kde se nechává najmout do největší továrny vyrábějící žvýkací gumu.

Po dosáhnutí požadovaných znalostí spojených s výrobou žvýkací gumy se vrací zpět a předává informace samotnému Glaserovi.

V roce 1910 začíná továrna vyrábět první žvýkačku obalovanou v cukrové moučce s příchutí Rose a Nektar nazvanou Rici, která je k nerozeznání od té „pravé americké“.

Rici žvýkačka má velký úspěch a brzy se o ní mluví po celém Rakousku – Uhersku.

Prim však dlouho neudrží, výroba vázne a ukončena je již o dva roky později, tedy v roce 1912.

Výroba žvýkací gumy zastavena, později pak dokonce zakázána!

Roku 1925 se opět obnovuje výroba, ale již po roce je výroba ve Velimi opět zastavena.

Mezi dalšími jmény, spojenými s výrobou žvýkaček, se objevila J. Bělohubý z Hluboké nad Vltavou a Orion Praha.

J. Bělohubý rozbíhá výrobu žvýkaček r. 1936 pod názvem Hanka, později pak pod obchodním názvem Peny. Po jeho smrti v roce 1938 však výroba končí.

Po 2. sv. válce byla výroba žvýkací gumy zakázána z hygienických důvodů.

Roku 1956 je výroba opět povolena. Důvod je jednoduchý. Lidé po žvýkačce stále touží a to vede k rozšiřování nelegálních obchodů.

V roce 1956 se žvýkačka vyrábí v Liberci v továrně Poživatina (LIPO) a o něco později pak i v závodě Stollwerck (FIGARO) v Bratislavě. V roce 1956 – 57 pak probíhá sloučení obou továren ve Velimi.

Bublinkové PEDRO je tu…

Roku 1957 zahájena výroba obdélníčkové, na polštářky dělené žvýkačky s peprmintovou příchutí a o několik let později i žvýkačky ovocné.

V roce 1958 – 60 probíhá tzv. specializace závodů na jednotlivé skupiny výrobků.

Počátky dovozu žvýkačky z Holandska a z NDR.

Roku 1966 podepsána dohoda o spolupráci s firmou Maple Leaf Amsterodam, díky které se roku 1968 (až 1993) začala vyrábět plátková peprmintová žvýkačka, bublinkové Pedro a později i ovocné žvýkačky, taktéž plátkové.

Zdravotní žvýkačky s lyzátem…

Postupem času se ve Velimském závodě vyráběly žvýkačky pod názvem Sevak /zdravotní žvýkačka s biologickou složkou - lyzátem/ ve spolupráci s Ústavem sér a očkovacích látek v Praze, v roce 1980 pak byla do závodu přivezena nová linka na Pedro i na plátkovou žvýkačku. Roční výroba Peder a plátkových žvýkaček se pohybovala mezi 1200 až 1400 tunami.

Roku 1992 byl závod ve Velimi zprivatizován firmou Nestlé, roku 1994 byl závod zrušen a výroba převedena do Liberce. V roce 1995 se již na pultech prodávají Pedra vyrobená v liberecké továrně.

1992 - 1994 výroba plátkové žvýkačky s přídavkem Juwimu (výtažek ze sušené krve, který obsahuje volné aminokyseliny, oligopeptidy, vitamíny a další důležité látky).

Při privatizaci Čokoládoven firmou Nestlé a Danone bylo rozhodnuto, že žvýkačky do sortimentu firmy nezapadají, a proto se do rozvoje strojního zařízení nebude již investovat.

Výroba žvýkaček je tak postupně snižována až byla v závodě LIPO zastavena nadobro.

Do závodu LIPO nebyla přesunuta ani linka na plátkové žvýkačky z Velimi, kde výroba taktéž skončila.

Rozhodnutí bylo jasné, do žvýkaček již žádné investice, žádná marketingová propagace, nic…

Poslední reklama běžela v ČT a týkala se žvýkaček bez cukru s tématem Policie.

Pokud různí dovozci začali dovážet žvýkačky, nejednalo se o velké množství jednoho druhu, ale spíše o malé, zato velmi rozmanité množství žvýkaček různých tvarů, chutí i balení…

Mezi všemi žvýkačkami nakonec zvítězila firma Wrigley, které pomohla masivní reklamní kampaň, na což ostatní společnosti neměly prostředky.